OM OS

Bag AKTIV HELE LIVET står to unge fyre, Rasmus A. W. Stagsted og Manuel M. D. Thomasen, som begge er uddannet fra Aarhus Universitet med en kandidatgrad i Idrætsvidenskab. Deres uddannelse har båret præg af den nyeste viden inden for træning og sundhed, hvor både Rasmus og Manuel har haft særlig interesse i træning af den voksne og ældre population samt forskellige patientgrupper. Ud over en kandidatgrad i Idrætsvidenskab har Rasmus og Manuel flere års erfaringer med styrke- og konditionstræning.

I perioden fra september 2017 til marts 2019 havde de fornøjelsen af at træne 60 voksne og ældre i et større forskningsprojekt (artikel endnu ikke udgivet). Nogle deltagere på forløbet havde diabetes, andre havde diabetes og perifær neuropati, mens resten var sygdomsfrie. Fælles for alle var, at de igennem træningsforløbet forøgede deres muskelmasse, -styrke og fik gode redskaber til at varetage egen træning. Muskelstyrke forandringerne for deltagerne var gennemsnitligt på 37.8 % efter 3 måneders træningsforløb, hvor nogle deltagere opnåede styrkeforøgelser over 50 %. Med forbedringer på over 30 % kan man nedsætte risikoen for funktionsbegrænsninger, tab af uafhængighed og reducere livsstilssygdomme.[1]

Derudover skrev Rasmus speciale om sammenhængen mellem muskulære parametre og funktionsevne hos folk med multipel sklerose på tværs af aldersgrupper. Multipel sklerose er en nervesygdom, hvor immunsystemet angriber kroppens centralnervesystem, hvilket oftest medfører stort funktionstab. Specialet handlede om, hvorvidt man kunne lave nogle pragmatiske test for dermed bedre at kunne tilrettelægge rehabiliteringen for den enkelte patient. Gennem specialet var der meget fokus på forskellen mellem kroppens naturlige aldring og sygdommens påvirkning på aldringen. Dette inspirerede også til at starte Aktiv Hele Livet.

[1] https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/fysisk-aktivitet/anbefalinger/~/media/6B3A4AE698BC42139572C76C5854BA76.ashx